NIL mener: Fagdag i forkant av NILs landsmøte i Trondheim 7. april

NIL mener: Fagdag i forkant av NILs landsmøte i Trondheim 7. april

Arkitektnytt nr. 02/2018
Fagdagen til NIL holdes i år i Trondheim, på Clarion Hotel & Congress på Brattøra. I bykjernen i Trondheim ligger Brattøra, en halvøy med kort vei til de fleste aktiviteter, og med Rockheim rett ved siden av hotellet.

På fagdagen ønsker vi å trekke en linje mellom faget interiørarkitektur og teknologibyen Trondheim med dets studiemiljø og forskning ved NTNU. Hvordan vil teknologien påvirke oss som interiørarkitekter? Hvordan påvirker ny teknologi byggene, som endrer menneskets bruksmønster og levevaner, for så igjen at menneskets bruksmønster endrer arkitekturens funksjonsbehov og løsninger?
 

Til fagdagen jobber vi med å få gode foredragsholdere som kan inspirere oss til å løse de oppgaver vi har som interiørarkitekter MNIL, og som vi skal løse sammen med kunder og samarbeidspartnere. Vi ønsker å få svar på: Hvordan forstå kundens behov, trender og teknologi for fremtiden, og hvordan kan design transformere organisasjoner, industri og samfunn?
 

Hva er et Smarthus, og hvordan kan bygget benyttes? Det arbeides i kulissene for å få et innslag fra en bedrift som har fokusert på morgensdagens teknologi i bygget og valgt å ta linjen helt ut med Smarthus-teknologi.
 

Innen vårt fag opplever vi at kunder og samarbeidspartnere forventer at interiørarkitekten kan gi dem en forståelse av løsningene. Det å kunne bevege seg i en virtuell modell kan være ett svar på deres behov i prosessen. Hvilken teknologi eksisterer allerede i dag, og hva vil vi ha mulighet til å benytte i fremtiden? Vi håper å kunne gi deltagerne innsikt i hva forskjellig type teknologi kan gi oss av verktøy og muligheter.
 

I pausene legges det opp til enkel servering og at vi alle får en effektiv og inspirerende runde hos utstillerne. De har tilrettelagt utstillingen og stiller seg til rådighet for spørsmål og gjennomgang av produktene på standen. Fagdagen avsluttes med en deilig lunsjbuffet for alle påmeldte deltagere.

Hvis dere vil bli oppdaterte på hva som venter oss i arbeidsdagen eller kreves av vårt fag i fremtiden, meld dere på fagdagen! Alle er velkommen til å delta. Se informasjon om fagdagen og landsmøtet på vår nettside, www.nil.no. I tillegg blir det sendt ut nyhetsbrev på epost til medlemmene.
 

Husk også at lokalgruppen tilrettelegger for en «kom sammen og faglig dialog» på fredag kveld.

Vi ser frem til å møtes 7. april til fagdag og landsmøte 2018 i Trondheim.
Velkommen!

 

Monica Døhlie Heck
Styremedlem i NIL, interiørarkitekt MNIL