NIL mener: Åh, du jobber som interiørarkitekt?

NIL mener: Åh, du jobber som interiørarkitekt?

Arkitektnytt nr. 01/2018

Markedet er godt for oss i møbel- og interiørfaget, og det er flere signaler som tyder på at 2018 blir nok et år med mange nye oppdrag. Men er vi fortsatt sultne på å kjempe for fagets posisjon både hos nye oppdragsgivere og samarbeidspartnere?

Alle interiørarkitekter med høyskoleutdannelse blir jevnlig utfordret på feil forventninger og rare spørsmål knyttet til vår kompetanse, ofte basert på fordommer om at vi jobber som dekoratører. Det er ofte lave forventninger på teknisk kompetanse og en forutinntatthet på «hvor gøy det må er å være interiørarkitekt som kan jobbe med farger og sånn!»  Fagfeltet er komplekst og lar seg ikke avgrenses på en tydelig måte. Det oppleves som en evig kamp å jobbe med folkeopplysning, men vi tar hele tiden små skritt i retning av økt bevissthet.

To av de viktigste anerkjennelsene fikk vi i løpet av 2017 da både Statsbygg og DiBK i sine tilbakemeldinger til NIL bekreftet ny innsikt i vår fagkompetanse. Statsbygg sier også at de ønsker å utfordre oss på å ta ytterligere ansvar i prosjekteringen, ved å ha totalansvar for brukerprosesser, tjenestedesign og endringsprosesser som en samlet pakke i våre leveranser til statlige prosjekter. At Statsbygg nå endelig har sett hvordan vår kompetanse kan brukes, vil være helt avgjørende for at faget skal få sin rettmessige plass som en sentral og toneangivende arkitekturdisiplin.

NIL vil fortsatt være en pådriver for denne positive utviklingen i 2018. I skrivende stund har vi fremdeles en prosess gående med DiBK knyttet til Sentral godkjenning. Siden januar 2016, og pga. endringene i Plan- og bygningsloven, har DiBK avvist alle interiørarkitekter som har søkt om Sentral godkjenning. En uavhengig faggruppe vurderer nå på oppdrag av DiBK innholdet i studieplanene opp mot lover og forskrifter.
Vi venter på resultatet, og forventer at vi i løpet av kort tid kan bevege oss ytterligere ett skritt i riktig retning for profesjonens posisjon i forhold til myndighetene.

Når det gjelder folkeopplysning generelt, må nok alle fortsette å kjempe en daglig kamp for å spre budskapet. Bruk tilgjengelig dokumentasjon som årboken og nettsider – trekk pusten og forklar en gang til hvilke arbeidsområder og -oppgaver du og andre interiørarkitekter med masterkompetanse jobber med.

 

Torunn Petersen
President i NIL, interiørarkitekt MNIL