NIL mener: Merverdi ved å bruke iark

Arkitektnytt nr. 10-11/2017

Leverandører tilbyr "interiørarkitekttjenester" i konkurranse med iark. Merverdi ved å bruke iark.

Skal vi føle oss truet når leverandører tilbyr gratis interiørarkitekttjenester som en del av sine pakker? Konkurrerer vi egentlig med leverandører om oppdrag?

Er det ikke slik at leverandører ønsker at interiørarkitekter MNIL benytter deres produkter i prosjekter vi tegner? Hvordan kan ubalansen i industrien endres for å oppnå vinn-vinn-situasjon for begge parter?

Utenfor Oslo opplever jeg at interiørarkitekter MNIL ofte kommer til kort i anbudsprosesser for prosjektering av interiørprosjekter. Det er typisk for vår profesjon at budsjettene ofte styrer prosjektresultatet.


Etter å ha mottatt tilbud fra interiørarkitekten, oppdager ofte kunden at leverandører markedsfører interiørtjenester som en bonustjeneste for kunden. Men får de samme hjelp av en møbelleverandør som av en interiørarkitekt? Mitt svar på dette er et klart nei. Leverandøren har et ønske om å selge sine møbler og innredningsløsninger, og vil i så måte tenke hvordan deres produkter kan møte kundens behov. En interiørarkitekt vil sette kundens behov og ønsker først, og spesifisere prosjektet deretter. Valg av design, og deretter valg av leverandører og produkter som faktisk løser kundens spesifikke utfordringer, er interiørarkitektens fortrinn, sammenlignet med «gratistjenester» gitt av leverandører.

NIL må fortsette arbeidet med å synliggjøre verdien av det vi faktisk bringer til bordet. Så hva skiller en NILer fra en selger med interesse for interiør?

NILere har en 5-årig mastergrad i interiørarkitektur. Byggteknikk, lysdesign, farger og materialer, estetikk, forståelse for det arkitektoniske uttrykk, kunnskap om regler og lovverk, universell utforming, osv. er kunnskap vi har gjennom vår fagkompetanse. Vi har erfaring med å utforme rom basert på funksjon og setter menneskets kontakt med omgivelsene i fokus. Vi er trent til å se helheten i et prosjekt.

En leverandør kan nok til en viss grad løse oppgaven med plassering av løst inventar, men for å skape en velfungerende helhet hvor alle arkitektoniske og menneskelige forhold er ivaretatt, kreves det en helt annen faglig kompetanse.

Susan Klein-Holmen
Varamedlem i styret, interiørarkitekt MNIL