Markedsplass

Har du noe du ønsker å selge, kontorplass til leie, oppdrag du vil dele med andre? Send en epost til nil@nil.no med beskrivelse og eventuelt bilde. Annonsen blir lagt ut på denne siden. Tjenesten er gratis for medlemmer av NIL.

Interiørarkitekt BA ønsker heltidsstilling/vikariat/trainee

03.02.2016

Ønsker jobb på interiørarkitektkontor/designkontor/arkitektkontor og er fleksibel i

forhold til arbeidssted og ansettelsesdato.

Søker interiørarkitekt til biblioteksprosjekt i Vang i Valdres

Lagt ut 29.04.15

Prosjektleiar for prosjekt FriBib (arkivsak nr. 15/150)

Frivilligsentral og bibliotek som sosial møteplass

Vang folkebibliotek og Vang frivilligsentral er samlokalisert, og har fått midlar frå Nationalbiblioteket til å utvikle lokala som sosial møteplass. Til dette arbeidet søker vi ein prosjektleiar til eit oppdrag på om lag 150 timar

Interiørarkitekt MNIL ønsker heltidsstilling/vikariat.

Ønsker jobb på interiørarkitektkontor/designkontor/arkitektkontor

Student ønsker erfaring fra arbeidslivet!

Kan du hjelpe meg med en praksisplass på et arkitektkontor/designkontor?

Interiørarkitekt MNIL søker jobb i Osloområdet: Heltid, deltid, frilans.

Ønsker kontakt med interiørarkitekt/arkitektkontor som trenger en interiørarkitekt MNIL.

Oslo: Interiørarkitekt MNIL med mastergrad søker jobb (100% stilling)

Jeg ønsker med dette kontakt med interiør-/arkitektkontor som trenger ny medarbeider.

Sider