Professor 100% stilling interiørarkitektur ved KHiO - NY FRIST 15. desember

Fakultetet skal tilsette professor i 100 % stilling i interiørarkitektur på åremål for 6 år med faglig ansvar for studieretning interiørarkitektur og møbeldesign. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere én 6-årsperiode etter offentlig utlysning. 

Se hele utlysingen her