Redaksjonell medarbeider er tilsatt. Vil du bidra til interiør- og møbeldesignstoff i Arkitektur N?

Redaksjonell medarbeider er tilsatt. Vil du bidra til interiør- og møbeldesignstoff i Arkitektur N?

Lagt ut 13.09.2022
Redaksjonell medarbeider for NIL i Arkitektur N, fra januar 2023.
Søknadsfrist 25. oktober 2022.

NIL har et forpliktende samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) om Arkitektnytt og Arkitektur N. En halv stilling som redaksjonell medarbeider for NIL i Arkitektur N blir ledig ved årsskiftet.

Tidsskriftene er i en omorganiseringsfase og blir fra 2023 slått sammen til et tidsskrift med et papirmagasin og én nettside. Dette vil ikke ha noen praktisk konsekvens for den utlyste stillingen og arbeidet som utføres.

NIL har i snart seks år hatt tre dyktige redaksjonelle medarbeidere som har delt på oppgaven. Nå ønsker to av dem å gi stafettpinnen videre.

Stillingen skal deles på to personer, dvs. at to skal samarbeide og dele oppdraget.  

NIL søker redaksjonell medarbeider med stor kontaktflate som kan bidra til en tydelig interiørarkitekturprofil i bladet ved å fremskaffe forslag til relevante prosjekter, produkter og tema - samt forfattere av presentasjoner og artikler. Det er ønskelig at de redaksjonelle medarbeiderne tar aktivt del i redaksjonens arbeid og tar ansvar fra idé - til utkast til tekst og bilder foreligger.

Hvis NILs redaksjonelle medarbeidere leverer skriftlige arbeider og bildeleveranser i tillegg til det redaksjonelle arbeidet, avtales og honoreres dette særskilt.

Medarbeiderne deltar i den redaksjonelle vurderingen av hele Arkitektur N - og skal kvalitetssikre alle presentasjoner og artikler med hensyn til interiørarkitekturprofilen. Interiørarkitekters og møbeldesigneres arbeider presenteres på lik linje med landskapsarkitektur, bygg og planarbeid, eller i sammenheng med presentasjon og kritikk av bygg. Interiørarkitektur og møbeldesign tas opp som temapresentasjon på linje med annet temastoff. Redaksjonen står samlet ansvarlig for kreditering av arbeider. Redaktøren av Arkitektur N har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og det forutsettes løpende kontakt mellom redaksjonen og interiørmedarbeiderne.

Medarbeiderne engasjeres for to (2) år, maks fire (4) år, med en gjensidig prøvetid på seks (6) måneder.

Redaksjonelt arbeid i Arkitektur N er registrert som merverdipliktig. Arbeidet blir i 2022 honorert med inntil kr. 88 889,- pr. år + mva. Dersom det er flere redaksjonelle medarbeidere deles honoraret dem imellom.

Tiltredelse januar 2023.

Ta kontakt med daglig leder i NIL, Mona Lise Lien på mobiltelefon 97 17 62 30 eller send e-post med søknad og eksempler på relevant tekstproduksjon til nil@nil.no innen 25.10.2022, merk Redaksjonell medarbeider.