Veiledende kunngjøring fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av landets helseregioner gjennomføre en nasjonal anskaffelse av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

04/09/2017