Tromsø Politihus – Brukerutstyrsprosjekt

Tittel:12128 Tromsø Politihus – Brukerutstyrsprosjekt
Publisert av:Statsbygg Hovedkontor
Publiseringsdato:05.01.2012
Dokumenter tilgjengelige inntil: 
Kunngjøringens tidsfrist: 
Tidsfrist klokkeslett: 
Kunngjøringstype:Veiledende kunngjøring
Har dokumenter:Nei
Utdrag:Statsbygg har fått i oppdrag fra politiet i Tromsø å prosjektere brukerutstyr til nytt politihus. Statsbygg vil annonsere åpen anbudskonkurranse for interiørarkitekttjenester som omhandler prosjektering og innkjøp av alt brukerutstyr til dette prosjektet.

Mer informasjon her.