Totalrehabilitering av kanselliet i Washington

Statsbygg ber om tilbud innen arkitekt- og interiørarkitektfaglige tjenester knyttet til totalrehabilitering av kanselliet i Washington.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

29.02.2016 - kl 10:00