Totalentreprisekonkurranse for ny Nord-Østerdal videregående skole og tannklinikk.

Tynset kommune


Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang

Totalentreprisekonkurranse for ny Nord-Østerdal videregående skole og tannklinikk. Bygget er på ca 12.700 m2 bta, i 3 plan med underetasje. I tillegg til nybygg skal det inngå riving av en enebolig samt 2 undervisningsbygg på tilsammen ca 5.000 m2. Planlagt byggestart er sommeren 2011, med ferdigstillelse til skolestart 2013. Opparbeidelse av utomhusanlegg med parkeringsplasser skal inngå i oppdraget. Arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt skal tiltransporteres totalentreprenør.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=222773.