Statsbygg søker faglige forsterkninger

Rammeavtaler for kjøp av rådgivningstjenester interiørarkitektur – seksjon Arkitektur (FA)

 

Les hele utlysingen her.

Statsbygg, ved avdelingen Faglig ressurssenter, inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for arkitektfaglige rådgivningstjenester.
Faglig ressurssenter er en avdeling i Statsbygg som består av flere ulike fagseksjoner som bidrar med internrådgivning i Statsbyggs rådgivnings- og byggeprosjekter. Seksjon Arkitektur (FA) har i perioder stor arbeidsmengde og har derfor behov for å styrke kapasiteten ved å innhente bistand eksternt. Vi ser det derfor hensiktsmessig å inngå rammeavtale innenfor flere av de arkitektfaglige områdene. Denne invitasjonen gjelder rammeavtale innen følgende område:
Arkitektur:
Fagområde A - programmering og
Fagområde B - oppfølging i prosjektets ulike faser
Det vil bli inngått rammeavtale med flere firmaer:
Det vil bli inngått 3 rammeavtale for fagområde A – programmering og 3 rammeavtaler for fagområdet B - oppfølging i prosjektets ulike faser.
CPV: 71315200, 71210000.