STATSBYGG, rammeavtale for interiørarkitektfaglige rådgivningstjenester

Statsbygg, ved avdelingen Faglig ressurssenter, inviterer til åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for interiørarkitektfaglige rådgivningstjenester.

Faglig ressurssenter er en avdeling i Statsbygg som består av flere ulike fagseksjoner som bidrar med internrådgivning i Statsbyggs rådgivnings- og byggeprosjekter.

Seksjon Arkitektur (FA) har i perioder stor arbeidsmengde og har derfor behov for å styrke kapasiteten ved å innhente bistand eksternt. Vi ser det derfor hensiktsmessig å inngå rammeavtale innenfor flere av de arkitektfaglige områdene. Denne invitasjonen gjelder rammeavtaler innen følgende område:
Interiørarkitektur, herunder brukerutstyr.
Det vil bli inngått én rammeavtale for programmeringsarbeid innen fagområdet (A), og én for oppfølging i prosjektets ulike faser (B).
CPV: 71315200.