Rammeavtaler for rådgivertjenester i forbindelse med kommunale byggetiltak

Stange kommune

Fagområder

Stange kommune, Eiendomsavdelingen, ønsker å inngå rammeavtaler gjeldende følgende fagområder:

• sivilarkitekt / master i arkitektur / tilsvarende (ARK)

• interiørarkitekt (IARK)

• landskapsarkitekt (LARK)

• landskapsingeniør (LING)

• rådgivende ingeniør geolog (RIG)

• rådgivende ingeniør bygg (RIB)

• rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV)

• rådgivende ingeniør elektro. (RIE/RITB)

• rådgivende ingeniør brann (RIBr)

• rådgivende ingeniør akustikk (RIA)

• teknisk tegner / DAK operatør for de respektive fagområder

Bistand

Bistanden kan gjelde alle faser innen et byggeprosjekt / enkeltstående oppdrag, så som:

• multifaglig rådgivning

• design

• prosjektering/ prosjekteringsledelse

• prosjektoppfølging/ byggeledelse

• verifikasjon og uavhengig kontroll

• akkvisisjon/ grunnerverv

Parallelle rammeavtaler

Det kan være aktuelt å inngå parallelle rammeavtaler. Parallelle rammeavtaler er rammeavtale med flere leverandører for samme ytelse (fagområde).

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=280493.