Rammeavtale Prosjektering: Midlertidige lokaler til departementene

Flere av departementene har flyttet til midlertidige lokaler. I dag er åtte departementer midlertidig lokalisert på flere ulike adresser i Oslo. Rammeavtalen omfatter prosjektering av tiltak i disse lokalene som etablering av skallsikring, sikring av spesielle soner som resepsjon/inngangspartier samt nødvendige følgearbeider. Det kan også bli aktuelt med prosjektering av andre tiltak som ikke utføres av utleier.

Statsbygg ønsker gruppetilbud på prosjektering. H001 Rammeavtale prosjektering med prosjekteringsgruppe (PG) som skal dekke følgende fag:

• Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK)

• Arkitekt (ARK)

• Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

• Rådgivende ingeniør brann (RIBR)

• Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

• Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Noen av avropene på rammeavtalen vil kunne inkludere andre fag eksempelvis LARK, IARK, RIAku og RIG disse fagene skal dekkes av prosjekteringsgruppen, og eventuelt hentes inn som underkonsulenter.

Rammeavtalen inngås for 1 år. Statsbygg skal ha fri adgang til å forlenge avtalen i opptil 3 X 1 år.