Nattland oppveksttun, utvidelse - ombygging. Bergen Kommune

Nattland oppveksttun, utvidelse - ombygging.  prosjekteringsledelse


Oppdraget går ut på å være prosjekteringsleder for en prosjekteringsgruppe ifb. med utvidelse/ombygging/rehabilitering av Nattland skole til en fullverdig kommunal kombinertskole for 620 elever, hvorav anslagsvis 20 heltidselever med hørselshemming, samt en barnehagedel med kapasitet på 27 barn med heldagsplass (9 barn i alderen 1-2 år og 18 barn i alderen 3-5 år) og 10 barn på deltidsopphold.

Prosjektreringsgruppen vil bestå av alle relevante fag/funksjoner, f.eks. ARK, IARK, LARK, RIB, RIE, RIV, RIBR, RIG, RIAKU m/fl.

Eksisterende gymbygg skal rives og det skal prosjekteres en ny volleyballhall

Totalt areal nybygg: ca. 4.500 m2 brutto inkl. idrettshallen.

Totalt areal ombygg/rehab.: ca. 4.300 m2 brutto

 

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=241088.