Munchmuseet utlyser møbeldesignkonkurranse

Design museumsbenker

Museumsbenkenes design skal legge til rette for opplevelsen av museets utstillinger og dets atmosfære. Benkens utforming skal bidra til museets rolle som formidler av kunnskap og kunstopplevelse og som institusjon for dialog og rekreasjon.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  2017-11-17
Lokal tid:  12:00