Konkurranse: Rammeavtale med Oslo Havn KF

Anskaffelsen gjelder rammeavtale på kjøp av:

• Arkitektur, ARK - bygning og arealplan

• Landskapsarkitektur, LARK – landskap og arealplan

• Prosjekteringsgruppeledelse, PGL

• Prosessledelse, P

• Interiørarkitektur, IARK

• Visualisering og illustrasjon

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

10.03.2016 - 10:00