Kjøp av prosjekteringsgruppetjenester demenssenter Bergheim

Lagt ut 06.06.2016

Halden kommune ønsker tilbud på prosjekteringstjenester gjeldende demensboliger på Bergheim. Følgende fagområder skal omfattes i gruppekontakten:

• Prosjekteringsgruppeleder (PGL) • Arkitektarbeider (ARK) • Brannrådgiver (RIBR) • Støy/akustikk (RIA) • Landskapsarkitekt (LARK) • Interiørarkitekt (IARK) • Byggeteknikk (RIB) • VVS-teknikk (RIV) • Elektroteknikk (RIE) • Bygningsfysikk

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

15.08.2016 - 13:00