Kjøp av interiørarkitekttjenester ved oppføring av nybygg ved Norges Handelshøyskole

Hele utlysingen kan leses her.

Anskaffelsens formål

Statsbygg skal oppføre nybygg som vil utvide eksisterende bygningsmasse ved NHH. Nybygget er 13 000 kvm. Halvparten av arealet er fellesfunksjoner og undervisningsrom. Nybygget er planlagt ferdigstilt i 2013.

Bygget skal oppføres som et kurantbygg. LINK arkitektur og Sweco har prosjektert nybygget i eget forprosjekt.

Funksjoner som skal innplasseres i nybygget er:

-       Fellesfunksjoner som vrimleareal, møteplasser mv.

-       Kantine/kaffebar

-       Undervisningsrom - auditorier, kollokvierom mm.

-       Studentarbeidsplasser, lese- og PC-plasser.

-       Instituttarealer, kontorer med tilhørende møterom og sosiale funksjoner.

-       Kontor og verksted for IT-drift.

-       Tekniske rom og sekunderfunksjoner.

-       Lager og arkivarealer

 

Formålet med denne anbudskonkurransen er å inngå avtale med interiørarkitekt for gjennomføring av utstyrsprosjekt.

Utstyrsprosjektet skal legge til rette for gode og funksjonelle arbeidsplasser, planlegging av møbler, inventar og utstyr som inngår som helhetlig estetiske og fremtidsrettede løsninger i nybygget.