Interiørarkitekttjenester for Borge ungdomsskole

Fredrikstad kommune. Dokumenter tilgjengelig.

Tittel: Interiørarkitekt Borge ungdomssskole
Publisert av: Fredrikstad Kommune
Publiseringsdato: 27.08.2010
Dokumenter tilgjengelige inntil: 08.10.2010
Kunngjøring Tidsfrist: 15.10.2010
Tidsfrist klokkeslett: 15:00
Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse
Har Dokumenter: Ja
Utdrag: Interiørarkitekttjenester for Borge ungdomsskole