DOFFIN: Rådgiverbistand interiørarkitekt - Norges Forskningsråd

Mer informasjon her.

Tittel:Rådgiverbistand interiørarkitekt
Publisert av:Norges forskningsråd
Publiseringsdato:22.05.2012
Dokumenter tilgjengelige inntil:02.07.2012
Kunngjøringens tidsfrist:02.07.2012
Tidsfrist klokkeslett:12:00
Kunngjøringstype:Kunngjøring av konkurranse
Har dokumenter:Ja

Forskningsrådet har inngått kontrakt med KLP om leie av 15 364 m2 i Drammensveien 288. Overtagelse er satt til den 2.6. 2014. I den forbindelse har Forskningsrådet opprettet prosjektet Kontor 2014.
Til planleggingen, er det behov for bistand fra interiørarkitekt. Interiørarkitekten skal være prosjektgruppens rådgiver. Det er etablert en prosjektgruppe og interiørarkitekten skal være prosjektgruppens rådgiver og avlaste i de prosesser der fagkompetanse er nødvendig for et godt resultat. Interiørarkitekt skal sikre kvalitet og utforming som gir de beste løsninger og bidrar til å ivareta bedriftens profil og verdier.
Arealene skal pusses opp og innredes etter avtale mellom KLP og Forskningsrådet. Standard for oppgradering er nedfelt i eget vedlegg til kontrakt. Det er således ikke lagt opp til en total endring av materialvalg f.eks. i vegger og himling, men en oppgradering.
For å komme fram til en omforent fordeling av åpne/lukkede løsninger, blir det satt i gang interne prosesser, ledet av Forskningsrådets HR avdeling.
Endelige plantegninger skal foreligge senest 1.7.2013. Dette innebærer at endringer i plangrunnlaget må meldes utleier senest den 1.4. 2013.
Det er videre behov for bistand fra arkitekt/interiørarkitekt til utarbeidelse av møbleringsplaner i kontorarealer, (kontorer og åpne løsninger), fellesarealer, møtesenter, utstillingsområde, bibliotek, print- kopi rom, garderoberom m.m.
Se konkurransegrunnlaget for nærmere opplysninger
CPV: 71200000, 71210000, 71221000.