Bremnes ungdomsskule - plan- og designkonkurranse, Bømlo kommune

Noe for interiørarkitekter også?

Tittel: Bremnes ungdomsskule - plan- og designkonkurranse
Publisert av: Norconsult AS
Publiseringsdato: 29.10.2010
Dokumenter tilgjengelige inntil:  
Kunngjøring Tidsfrist: 17.12.2010
Tidsfrist klokkeslett: 12:00
Kunngjøringstype: Kunngjøring av plan- og designkonkurranse
Har Dokumenter: Ja
Utdrag: Bremnes ungdomsskule skal fornyast, utvidast og tilretteleggast for moderne pedagogikk.
Den innleiande fasen av prosjektet skal gjennomførast som ein avgrensa plan- og designkonkurranse, som skal munne ut i kontrakt for arkitektarbeidet i prosjektet. Arkitektarbeidet omfattar å først utarbeide skisseprosjekt som del av konkurransegrunnlag for ein totalentreprise, deretter å utføre detaljprosjektering som deltakar i totalentreprenørens rådgjevarteam (tiltransport av kontrakt).
I denne samanheng inviterer kommunen interesserte arkitektfirma til å søkje om å bli prekvalifisert.
For ytterlegare opplysningar, sjå prekvalifiseringsgrunnlaget.
CPV: 71320000.

Les mer: http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=OCT153196