Bergen og Omland havnevesen inviterer til åpen anbudskonkurranse

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale.
Rammeavtalen vil omfatte arbeid i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av Oppdragsgivers eksisterende bygningsmasse. Arbeidet dreier seg hovedsakelig om kjøp av renovering og innredning av f.eks. kontorer, men kan omfatte mindre ombygginger som leder til endring av takprofiler/fasader.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

10.10.2016 - 14:00