Åpen anbudskonkurranse for kjøp av interiørarkitekttjenester for nytt Munchmuseum

Oslo kommune v/Kulturbyggene i Bjørvika innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av interiørarkitekttjenester for nytt Munchmuseum med Stenersenmuseets samlinger (nytt Munchmuseum). Bygget er lokalisert til Bjørvika i Oslo. Kontrakten omfatter forprosjektfasen, og oppdragsgiver skal ha opsjon på de to etterfølgende fasene; Detaljprosjektering og Bygge- og reklamasjonsfasen. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.

Tittel: Åpen anbudskonkurranse for kjøp av interiørarkitekttjenester for nytt Munchmuseum
Publisert av: Oslo kommune, Kulturbyggene i Bjørvika
Publiseringsdato: 27.08.2010
Dokumenter tilgjengelige inntil:  
Kunngjøring Tidsfrist: 06.10.2010
Tidsfrist klokkeslett: 12:00
Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse
Har Dokumenter: Nei
Utdrag:
CPV: 71000000, 71200000, 71210000, 71220000, 71240000.