Vil du skape fremtidens Arkitektenes hus?

Arkitektenes hus eiendom, ved hovedeierne Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund, inviterer arkitekter MNAL under 40 år til arkitektkonkurranse for eiendommen i Josefines gate i Oslo. Landskapsarkitekter MNLA og interiørarkitekter MNIL under 40 år kan delta i samarbeid med minst en arkitekt MNAL under 40 år.

Det er valgt å benytte anledningen til å teste ut en konkurranseform i to trinn, med begrenset krav til innleveringen i første trinn og uten krav om referanser på tilsvarende ferdig bygde prosjekter.

Konkurransen er delt inn i to faser, med følgende tidsplan:
Fase 1: Søknad om prekvalifisering med konsept for Arkitektenes hus
Fase 2: Arkitektkonkurranse for Arkitektenes hus (løsningsforslag)

I begge fasene vil anonymitetsprinsippet være ivaretatt.
• Utlysning av konkurransen: 13. november 2023
• Innlevering av søknad 1. fase: 21. desember 2023
• Potensielle søkere inviteres til åpen befaring følgende datoer: 16.november fra kl 11–12, 22.november fra kl 10–11, 23. november fra kl 11–12.

Påmelding via e-post til: mar@arkitektforbundet.no

• Evaluering av fase 1 (utvelgelse av team) av juryen uke 2–3 i januar 2024. 
Meddelelse til utvalgte team fase 2, 26. januar 2024.
• Konkurransetid fase 2: 26. januar – 15. april 2024.
• Juryering: ca. 7 uker
Offentliggjøring av konkurransens vinner i forbindelse med OAFs sommerfest juni 2024. Dato annonseres

Les hele utlysningen