Vygruppen inviterer til konkurranse

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 16.06.2023

Lokal tid: 12:00

Leverandør av designutviklingstjenester skal være Vygruppens strategiske sparringspartner for utvikling av Vy-konsernets design og profil samt bistå med forvaltning av eksisterende profil. Dette omfatter bistand med følgende:
• Produksjon og gjennomføring av grafisk design, tjenestedesign, web og interaksjonsdesign, industridesign, universell utforming, interiør design i offentlige rom, mm.
• Design og rådgivningstjenester til utvikling av nye produkter, tjenester og forretningsområder. Leverandøren skal kjenne til kravene til universell utforming og anvende kompetansen i all designutvikling. Det er viktig at leverandøren har bærekraftskompetanse integrert som en del av designutviklingen.
Avtalen skal dekke behov for design og profiltjenester til utvikling av nye og eksisterende merkevarer, produkter, tjenester og forretningsområder.

Les hele Doffin-utlysningen