Stavanger kommune utlyser DPS konkurranse

 

Stavanger kommune har behov for fortløpende arkitekttjenester og ønsker med dette å gjennomføre en DPS avtale. Informasjon om oppdragsgiver finnes på www.stavanger.kommune.no
Første konkurranse under ordningen vil kunngjøres etter 22.02.2023. Alle søknader om opptak i ordningen som mottas innen denne fristen vil behandles før første konkurranse kunngjøres

Les hele utlysningen

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 15.03.2033
Lokal tid: 12:00

Beskrivelse av anskaffelsen
Stavanger kommune ved Bymiljø og utbygging gjennomfører årlig flere prosjekter til ulike formål, både nye og rehabiliteringsprosjekter. Dette inkluderer blant annet formålsbygg, barnehager, skoler, kirkebygg, anleggsprosjekter og utearealer. For å kunne gjennomføre prosjektene har Stavanger kommune behov for fagtjenester som dekker følgende fag, enten som kombinasjon av flere fag eller enkeltfag:
- Arkitekt (ARK)
- Arkitekt - SØK ansvarlig / oppdragsleder (ARK-SØK)
- Interiørarkitekt (IARK)
- Landskapsarkitekt (LARK)
- Reguleringsplan/Arealplan (PLAN)
Generell ytelsesbeskrivelse til de ulike fagene er vedlagt den dynamiske innkjøpsordningen. Ytelsesbeskrivelsen vil tilpasses de enkelte konkurransene som kunngjøres under ordningen.
De enkelte konkurransene under ordningen kan gjelde en eller flere arkitekttjenester av følgende oppgaver:
- Planlegging konseptstudie / idéfasen
- Søknader
- Analyser
- Mulighetsstudier
- Detaljprosjektering / anbudsbeskrivelse / ytelsesbeskrivelse
- Skisseprosjekt / forprosjekt
- Detaljprosjekt
- Kostnadskalkyler
- Kontroll av utført arbeid på byggeplass
- Kontroll av FDV-dokumentasjon
- Gi innspill for fagområder til SHA-planen
Listen er ikke uttømmende.