Ringsaker Kommune ønsker tilbud på tjenester innen rådgivende tjenester for å sikre tilgang til rådgivere med riktig kompetanse, til riktig pris, når de trenger det.

Avtalen omfatter rådgivende tjenester på følgende fagområder:
1) Arkitekttjenester (ARK, IARK, LARK)
2) Arealplanlegging
3) Infrastruktur (veg og anlegg)
4) Infrastruktur (vann og avløp, RIVA)
5) Bygg- og anleggsteknisk rådgiving (RIB, RIBr)
6) Geotekniske tjenester
7) Elektrorådgivingstjenester (RIE)
8) VVS-rådgivingstjeneste (RIV)
9) Rådgivende tjenester innen integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (RITB)
10) SHA-koordinator (KU og KP)
11) Oppmålingstjenester
12) Uavhengig kontroll iht. plan og bygningsloven (tiltaksklasse 1,2 og 3)
13) Uavhengig kontroll av våtromsnormen (obligatorisk kontroll jf. gjeldene Byggteknisk forskrift (Tek) tiltaksklasse 1)
14) Rådgivende ingeniør lyd og akustikk (RIA)
15) Trafikkplanlegger (teknisk og trafikkvurderinger/planlegger)
16) Rådgivende tjenester innen miljø (RM og RIM)

Kunden forventer i kontraktsperioden å ha behov for rådgivende tjenester i forbindelse med prosjekter av ulik størrelse og kompleksitet, herunder nybygg, tilbygg/påbygg, ombygging, rehabilitering, rekreasjonsområder, vann og avløp, veg og ledninger og lignende. Kunden vil i tillegg rådgivende tjenester i forbindelse med planprosesser og utredninger av ulik størrelse og kompleksitet.

Kundens behov for rådgivende tjenester kan være innen:
- Planfasen
- Bestillingsfasen (hvor mandat gis)
- Utredningsfasen
- Prosjekteringsfasen (skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt)
- Konkurransefasen
- Kontraheringsfasen (fra tilbud til kontrakt)
- Byggefasen
- Overleveringsfasen
- Evalueringsfasen
- Reklamasjonsfasen

Oppdragene kan være mindre oppdrag på noen timer, eller oppdrag som strekker seg over lengre tid. Kunden forbeholder seg retten til å variere innsats etter behov, og styre dette i forbindelse med bestilling av hvert enkelt oppdrag, heretter kalt avrop.
Hovedbrukere av avtalen er enhetene teknisk drift og bygg og eiendom og planseksjonen.
Alle enheter/avdelinger/seksjoner hos Kunden skal kunne bruke avtalen.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 12.12.2022
Lokal tid: 12:00

Verdi ekskl. MVA: 40000000.00 NOK

Les mer om utlysningen her

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja