Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten innbyr leverandører til å inngi tilbud i forbindelse med anskaffelse av Rammeavtale: Rehabilitering av møbler og inventar.

Samkjøpsavtalen skal dekke Oppdragsgivers behov for rehabilitering av møbler og inventar og/eller rehabiliteringsprosjekter som krever en kombinasjon av følgende tjenester:
- Redesign: design/skisse og utførelse for å gi nytt utseende eller ny funksjon til møbler og inventar 
- Reparasjon: ulike reparasjonstjenester av møbler og inventar som består av:
- Møbeltapetsering (omtrekking og stopping av møbler, søm/industrisøm ol.)
- Møbelsnekring (tre- og finsnekkerarbeider ol.)
- Andre tjenester som er nært knyttet til de nevnte tjenester, samt andre tjenester i naturlig sammenheng med de overnevnte ytelser som enkle metallarbeider, mindre glassarbeid og lakkering
- Interiørarkitekt
- Transport Leverandør må kunne levere alle overnevnte tjenester og har totalansvar for levert produkt. Arbeidet kan utføres selv eller gjennom/i samarbeid med underleverandør(er).

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 21.11.2022
Lokal tid: 12:00

Verdi ekskl. MVA: 80000000.00 NOK

Les mer om utlysningen her

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja

Tildelingskriterier:
Kvalitetskriterier - Navn: Kvalitet / Vekting: 50%
Kvalitetskriterier - Navn: Lærlinger og inkludering / Vekting: 20%
Pris - Vekting: 30%