UDI - Utlendingsdirektoratet ønsker å inngå avtale med en leverandør om leveranse av konsulenttjenester innenfor aktivitetsbasert arbeidsplass

UDI har i 1,5 år arbeidet med konseptet for å understøtte organisasjonens behov. UDI er i gang med å jobbe i henhold til en ny arbeidsmetodikk (smidig), og konseptet må oppdateres og videreutvikles til å understøtte denne metodikken. UDI har behov for å videreutvikle og tilpasse våre arbeidsplassløsninger («versjon 2.0») med fokus på å integrere nye måter å jobbe på, fleksibilitet, og en optimal balanse mellom konsentrasjon og samhandling. For mer informasjon, se Bilag 1 – Oppdragsgivers kravspesifikasjon.

Verdi; ekskl. MVA: 4800000.00 NOK
Varighet i måneder: 12

Les hele Doffin-utlysningen her

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 12 september 2022
Lokal tid: Kl. 12:00