Vestby Kommune inviterer til konkurranse i forbindelse med utvidelse og ombygging Grevlingen skole

Anskaffelse etter del I og II for anskaffelse av rådgivertjenester

Skisseprosjekt og forprosjekt
Oppdraget omfatter prosjektering av nytt tilbygg for administrasjonen, omgjøring av tre teamrom til klasserom samt dele av bibliotek til to klasserom. Konsekvensene av å endre teamrommene til klasserom må vurderes. Ventilasjonskapasiteten i plan 2 må økes.


Prosjekteringsgruppe skal bestå av: Arkitekt, IARK, LARK, RIB, RIV, RIVA, RIE, RIG, RIAku, BYFY, RIBr
Koordinator for prosjekteringen (KP)
Prosjekteringsgruppeleder (PGL)

Les hele Doffin-utlysningen her.

Oppdraget skal leveres etter følgende fremdrift:
- Kontraktsignering rådgivere skisseprosjekt: Sept. 2022
- Utarbeidelse skisseprosjekt/forprosjekt: Sept. 2022 - Jan. 2023
- Presentasjon av ferdigforprosjekt: Jan. 2023