Narvik kommune kunngjør konkurranse

Narvik kommune skal samlokalisere barnehage og skolen (1-10 skole) i Kjøpsvik til et nytt oppvekstsenter. I tillegg skal det bygges et basseng som skal tilfredsstille kravene til spillemiddelstøtte for opplæringsbasseng.
Kontrakten omfatter vurdering av å bygge oppvekstsentret som plusshus, komplett utarbeidelse av et forprosjekt og totalentreprisebeskrivelse med alle nødvendige tegninger, kravspesifikasjon og konkurranseregler som danner grunnlag for en anbudskonkurranse for bygging av nytt oppvekstsenter og basseng.

Les hele Doffin-utlysningen her

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 18.02.2022
Lokal tid: 23:59