Trondheim kommune inviterer til åpen konkurranse: Rådgiveroppdrag Arbeidsplass 3.0

Trondheim kommune innbyr til åpen konkurranse om kontrakt i prosjektet Rådgiveroppdrag Arbeidsplass 3.0 - et organisasjonsutviklingsprosjekt for en aktivitetsbasert arbeidsplass.

Trondheim kommune har vedtatt en veileder for fremtidens arbeidsplasser i Trondheim kommune. Veilederen gir føringer for at det ved etablering av nye lokaler for kommunale enheter skal tas utgangspunkt i en aktivitetsbasert kontorløsning. Veilederen gir en beskrivelse av hvordan enhetene skal jobbe for å komme frem til endelig arbeidsplassutforming. En overgang til aktivitetsbaserte arbeidsplasser innebærer en endring fra dagens kontorløsning og arbeidspraksis.
Kommunen ønsker bistand fra en rådgiver i arbeidet med å synliggjøre og implementere i organisasjonen de endringer som følger av prosjektene.

Les hele Doffin-utlysningen her

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud
Dato: 10.02.2022

Lokal tid: 12:00