Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom inviterer til konkurranse

Bergen kommune vedtok i 2016 at etablering av nye kontorarbeidsplasser skal utformes etter et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept med delte plasser som skal bidra til fleksible, effektive og attraktive kontorlokaler.

Enheter som bestiller nye lokaler vil ha behov for å utforme nytt rom- og funksjons program, og forut for dette få gjennomført kartlegging av eksisterende arbeidsformer. Videre kan det være behov for rådgivning/utforming i forbindelse med møblering og fargevalg.

Les hele Doffin-utlysningen

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 27.01.2022
Lokal tid: 12:00