AVLYST! Lillestrøm kommune inviterer til konkurranse

Konkurransen er dessverre avlyst med følgende begrunnelse:

 

«Rettslig grunnlag for avlysningen er FOA § 25-4 (1) som legger til grunn at oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning når det foreligger en «saklig grunn». Saklig grunn for avlysning er at oppdragsgiver, ved å gjennomføre denne konkurransen, risikerer å havne i en situasjon hvor samme underleverandør innehar to eller flere av kontraktene innenfor delkontrakt 1. En slik situasjon vil medføre at avrop ved minikonkurranse ikke vil fungere som tiltenkt, og kontrakten vil således ikke fungere etter sin hensikt. Videre vil det av samme årsak kunne oppstå problemer med kapasitet hos underleverandør. Lillestrøm kommune finner at det på nåværende tidspunkt ikke kan inntas reguleringer av nevnte situasjon innenfor rammen av lovlige endringer jf. FOA § 14-2 (1), og har av den grunn besluttet å avlyse konkurransen, jf. FOA § 25-4 (1).

 

Lillestrøm kommune beklager ulempene avlysningen medfører for leverandørene. Det vil bli utlyst ny konkurranse om denne kontrakten snarlig.»

 

Konkurransen gjelder avtale om levering av arkitekttjenester til Lillestrøm kommune.
Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtale for å dekke kommunens behov for tjenester innen arkitektfagene arkitekt (ARK), interiørarkitekt (IARK) og landskapsarkitekt (LARK). Prosjektene under rammeavtalen vil variere i størrelse, og kan omfatte flere typer prosjekter.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 22.12.2021
Lokal tid: 12:00

Les hele Doffin-utlysningen