Statsbygg inviterer til konkurranse om rammeavtale om arkitekt og rådgivende ingeniør for område Midt

Beskrivelse av anskaffelsen

Hensikten med rammeavtalen er å ivareta Statsbyggs behov for rådgivende ingeniørtjenester og arkitekttjenester i område Midt.
Prosjektene under rammeavtalen vil i hovedsak være prosjektering av rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter, men det kan også være aktuelt med utbygging og mindre nybygg. Avtalen vil imidlertid også dekke utarbeidelse av mulighetsstudier, tilstandsanalyser og generell rådgivning.
Statsbyggs eiendomsmasse består i hovedsak av formålsbygg. Eiendommene kan ha vernestatus og det vil kunne være nødvendig å holde dem imens rehabiliterings- eller ombyggingsarbeidene pågår.
Oppdrag under denne rammeavtalen vil hovedsakelig gjelde prosjekter med en prosjektkostnad under 20 MNOK.
Store prosjekter er ikke omfattet av denne avtalen.

Les hele Doffin-utlysningen her

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 13.12.2021
Lokal tid: 12:00