Statsbygg kunngjør konkurranse om rammeavtale i Rogaland

Rammeavtale om arkitekt og rådgivende ingeniør for område Rogaland.
Hensikten med rammeavtalen er å ivareta Statsbyggs behov for rådgivende ingeniørtjenester og arkitekttjenester i område Rogaland.
Prosjektene under rammeavtalen vil i hovedsak være prosjektering av rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter, men det kan også være aktuelt med utbygging og mindre nybygg. Avtalen vil imidlertid også dekke utarbeidelse av mulighetsstudier, tilstandsanalyser og generell rådgivning.
Statsbyggs eiendomsmasse består i hovedsak av formålsbygg. Eiendommene kan ha vernestatus og det vil kunne være nødvendig å holde dem imens rehabiliterings- eller ombyggingsarbeidene pågår.
Oppdrag under denne rammeavtalen vil hovedsakelig gjelde prosjekter med en prosjektkostnad under 20 MNOK.
Store prosjekter er ikke omfattet av denne avtalen.

Les hele utlysningen her

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 30.08.2021
Lokal tid: 12:00