Oslo kommune v/ Bydel Grorud inviterer til konkurranse

Oslo kommune v/ Bydel Grorud, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til begrenset tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av arkitekttjenester. Bydel Grorud er en av fire bydeler i Groruddalssatsingen. Satsingen er et samarbeid mellom stat og kommune om å bedre levekår i Groruddalen og gjennomføres i perioden 2017-2026. Satsingen er delt organisatorisk i delprogrammene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø. Bydelen har områdeløft i delbydelene Romsås og Grorud.
Målet med områdeløftene på Romsås og Grorud er å styrke lokale nærmiljøkvaliteter. Bydelen vil inngå samarbeid med en leverandør eller leverandørkonstellasjon som kan følge utviklingen av ulike delprosjekter i områdeløftene med et helhetsblikk, og bidra med sin fagkompetanse til å videreutvikle prosjektporteføljen, i tillegg til å arbeide med konkrete delprosjekter.

Les hele utlysningen her

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsler om deltakelse:
Dato: 20.08.2021
Lokal tid: 15:00