Statsbygg utlyser konkurranse: Nytt regjeringskvartal - H138 Interiørarkitekt - Løst inventar, møbler og utstyr Referansenummer: 2019/3343

1004910 Nytt regjeringskvartal - H138 Interiørarkitekt - Løst inventar, møbler og utstyr

Konsulenten skal assistere Statsbygg (SB) med prosjektering, planlegging, rådgivning og administrasjon av alt løst inventar, møbler og utstyr, samt møbler, gjenstander og utstyr som skal flyttes over fra bruker sine eksisterende lokaler til nytt regjeringskvartal. Arbeidet skal foregå under SB sin ledelse og er underlagt overordnede konsepter for møblering, design og arbeidsplassutforming som er utarbeidet for prosjektet av Team Urbis (TU).
SB inngår kun bindende kontrakt for de faser som det er bevilget midler for. Kontrakt for øvrige faser inngås som opsjoner. Det er per i dag bevilget midler frem til og med gjennomføring av byggetrinn 1.

Åpen anbudskonkurranse.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 20.08.2021
Lokal tid: 12:00

Se hele utlysningen