Frogn kommune vil inngå rammeavtaler om rådgivningstjenester

Frogn kommune vil inngå rammeavtaler om rådgivningstjenester for utvikling av arealplaner samt planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og større vedlikeholdsprosjekter innenfor eiendom og kommunalteknikk. Formålet med anskaffelsen er å dekke kommunens behov for ulike rådgivningstjenester innenfor arealplanlegging samt bygg- og kommunaltekniske anlegg (vei og VA).
Der er derfor anledning til å inngi tilbud på ett eller flere av de syv hovedfagområdene:
• Prosjekteringsledelse
• Arkitektfaglige tjenester
• Byggfaglige tjenester
• Miljøsertifisering og LCC
• Kommunaltekniske tjenester
• Prosjektledelse, byggeledelse og prosjektstøtte
• Bygningsøkonomi

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 17.06.2021
Lokal tid: 10:00

Se hele utlysningen