Finanstilsynet utlyser konkurranse om rammeavtale for interiørarkitekt

Finanstilsynet leier kontorlokaler i Norges Banks bygg i Oslo sentrum og disponerer i dag ca. 9000 kvm fordelt over 5. etasjer. Kontorlokalene består av en blanding av cellekontorer og kontorlandskap av ulik størrelse, møterom og multirom/stillerom, minikjøkken/møteplasser, kantine, samt ulike rom for kontorstøtte og lager.

De siste årene er det gjennomført flere ombygginger fra cellekontor til kontorlandskap. Endringer i kontorstrukturen har gitt et behov for å vurdere en bedre tilpasning av de sosiale møteplassene og av enkelte møterom, multirom mv. Det vil være behov for å kartlegge alternative løsninger tilpasset vårt behov.

Til dette arbeidet ønskes det ekstern bistand fra interiørarkitekt, eventuelt interiørdesigner. Finanstilsynet ønsker å inngå en rammeavtale med en interiørarkitekt for å sikre helheten i innredningen av lokalene.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 14.06.2021
Lokal tid: 12:00

Se hele Doffin-utlysningen her