Utenriksdepartementet inviterer til åpen anbudskonkurranse

Utenriksdepartementet v/ Enhet for eiendomsprosjekt inviterer til deltakelse i åpen anbudskonkurranse innen interiørarkitektfaglig tjenester.

Eiendomsenheten vil gjennom denne anskaffelsen knytte til seg interiørarkitekter som kan bistå i de eiendomsprosjektene som Utenriksdepartementet har ansvar for. Det skal inngås parallelle rammeavtaler med inntil fire leverandører.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 24.05.2021
Lokal tid: 10:00

Les hele Doffin-utlysningen