Ålesund kommune kunngjør konkurranse

Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet for rådgivningstjenester innen bygg- og anlegg. Oppdragsgiver har til hensikt å inngå inntil 6 parallelle rammeavtaler innenfor en rekke fagområder, blant annet IARK – interiørarkitekt. Hvert deltilbud anses som en selvstendig avtale slik at hver enkelt bestemmelse i avtalen gjelder opp mot hvert enkelt deltilbud.

Beskrivelse av anskaffelsen:

Interiørarkitekten skal levere kommunene tjenester relatert til interiørarkitektfaget. Tjenestens omfang vil variere i størrelse. Antall og omfang av avrop på rammeavtalen vil kunne variere og er avhengig av årlige bevillinger og aktuelle prosjekt.

Les hele utlysningen