Gjøvikregionen inviterer til konkurranse om rammeavtale

Gjøvikregionen inviterer leverandører til å gi tilbud på rammeavtaler om arkitektfaglige tjenester.
Oppdragsgivere er kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik.
 

Rammeavtalene skal dekke Gjøvikregionens behov for bistand knyttet til tjenester innenfor arkitektfaget delt inn i kategori arkitekt, interiørarkitekt, landskapsarkitekt og plan.


Tjenestene vil være knyttet til små og mellomstore oppdrag/prosjekter tilknyttet kommunenes virksomheter og drift. Det vil totalt bli tildelt 5 - 10 rammeavtaler. Rammeavtalene inngås for 2 år med ytterligere 1 + 1 år opsjon.

 

For å se nærmere beskrivelse les hele utlysningen her