Kristiansand kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse

I forbindelse med Kristiansand kommunes fremtidige investeringer i barnehage- og skoleanlegg vil det være behov for ekstern bistand knyttet til planlegging og pedagogiske prosesser i ulike faser av prosjektgjennomføringen.

Beskrivelse av anskaffelsen:
Pedagogisk støtte til planlegging og bruk av barnehage- og skoleanlegg, herunder:
- Bistand til Rom- og Funksjonsprogram
- Bistand til skolestrukturutredninger
- Prosesser med personale og rådgivning i forhold til kapasitetsvurderinger, planlegging og bruk av barnehage- og skoleanlegg
- Bistand med pedagogiske og organisatoriske behov/føringer i forbindelse med inventaranskaffelse/møblering
- Bistand/deltakelse i forbindelse med evalueringer av konkurranser

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 09.12.2020
Lokal tid: kl. 11:00

Les hele Doffin-utlysningen