Viken fylkeskommune kunngjør konkurranse

Viken fylkeskommune skal inngå parallelle rammeavtaler om arkitekturprosjektering. Rammeavtalen omfatter tjenester fra arkitekt, prosjekteringsleder, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

Viken fylkeskommune har behov for å styrke kompetanse og kapasitet innen områdene arkitektur, interiørarkitektur og landskapsarkitektur. Det skal derfor inngås rammeavtale som dekker oppdragsgivers behov for prosjektering og rådgivning innen disse fagområdene. Det skal inngås inntil 10 parallelle rammeavtaler fordelt på tre regioner.
Rammeavtalen omfatter i hovedsak prosjektering av ombygging, rehabilitering, tilbygg og påbygg av Viken fylkeskommunes eiendommer og vil også kunne omfatte eventuelle nybygg. Rammeavtalen vil bli benyttet både ved enkeltoppdrag innen ett av fagområdene og ved behov for prosjekteringsgruppe der flere/alle fagene inngår.
Avtalen vil ha en varighet på 2 år. Oppdragsgiver har deretter rett til å forlenge avtalen på samme vilkår med inntil 2 år (1 + 1).
For nærmere beskrivelse vises det til konkurransegrunnlaget.

Frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse:
Dato: 30.10.2020
Kl. 12:00

Les mer på Doffin