Forsvarsbygg kunngjør konkurranse

Regjeringen har, gjennom fremleggelsen av Prop. 151S (2015-2016) «Kampkraft og bærekraft», foreslått store strukturelle endringer hvorav Trøndelagsområdet, med hovedsakelig basene på Ørland og Værnes blir ett av flere satsningsområder. Foreløpige planer viser en investeringsramme på mellom 3 - 6 mrd kroner i regionen, og skal gjennomføres over en periode på 8 år, men omfanget av investeringer er usikkert.
 

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato: 19.02.2019
Lokal tid: 12:00

Rammeavtalen skal kunne benyttes for alle prosjekteringsoppdrag i forbindelse med nyinvesteringer og rehabiliteringsoppdrag knyttet til Trøndelagsregionen Avtalen vil i utgangspunktet ikke omfatte plan/reguleringsarbeid for Ørland da dette er inkludert i annen allerede inngått avtale Forsvarsbygg har. Plan/reguleringsarbeid som ikke omfattes av nevnte avtale, vil likevel kunne bli avropt i denne rammeavtalen.

Se hele utlysningen