Narvik kommune søker anskaffelse av interiørarkitekttjenester

Narvik kommune (oppdragsgiver) har startet prosjekt med bygging av ny ungdomsskole på Narvikhalvøya. Byggestart er forventet i januar 2019 og bygget skal være klart for overlevering primo juni 2020. Det skal anskaffes interiørarkitekttjenester for planlegging og utforming av innredning samt for møblering av skolen og tilstøtende idrettshall og turnhall.

 

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 23.01.2019
Lokal tid: 23:59

 

Arbeidet omfatter skisseprosjekt/forprosjekt og hovedprosjekt med beskrivelse av møbler og innredning, utforming, fargevalg, lysplan med mer, som skal danne grunnlag (kravspesifikasjon), slik at kommunen selv kan lyse ut konkurranse for innkjøp av møbler og innredning (løst inventar).
Som opsjon: Det kan også være aktuelt for oppdragsgiver å kjøpe tjenester i forbindelse med etterfølgende anskaffelse av møbler og inventar.

Les hele utlysningen