Steinkjerbygg KF kunngjør konkurranse

Det skal bygges ny barnehage på Lø, Steinkjer. Prosjektet er tenkt gjennomført med skisseprosjekt/forprosjekt med prosjektteringsgruppe. Deretter  anskaffes totalentreprise og arkitekter samt landskapsarkitekt tiltransporteres totalentreprenør for detaljprosjektering og gjennomføring. De andre rådgiverne tiltransporteres ikke. Byggherre har til hensikt å inngå egen avtale med IARK for detaljprosjektering og bistand med anskaffelser av møbler.

Les hele utlysningen

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  02.11.2018
Lokal tid:  12:00