RFI - Innovative tjenester - Rammeavtale om brukerprosesser

Fredag 31.08.2018 avholdt Statsbygg en dialogkonferanse om innovative tjenester med etterfølgende Request For Information (RFI) om nye tjenester for arealutvikling.
Det presiseres at denne RFI prosessen ikke er en del av selve anskaffelsesprosessen. Ingen endelige beslutninger og valg er tatt. Potensielle leverandører bes merke seg at informasjon gitt i denne RFI er midlertidig og på ingen måte bindende for Statsbygg.

Frist for innlevering av innspill/ svar er satt til mandag 8.oktober 2018 kl. 12:00.